LS Võ An Tôn khiếu nại lên Liên Đoàn Luật Sư

LS Võ An Tôn khiếu nại lên Liên Đoàn Luật Sư

TÔI ĐÃ KHIẾU NẠI LÊN LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ Sáng nay 06/12/2017, tôi đã gửi đơn đến Liên đoàn luật sư Việt Nam, khiếu nại về việc Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên loại tôi ra khỏi danh sách Đoàn luật sư một cách tùy tiện, tiến tới việc thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của tôi. Liên đoàn luật sư Việt Nam do Đảng dựng lên, không biết có bảo vệ được tôi…

Đọc tiếp