Vì sao Việtvision và có thể cả Hội Cờ Đỏ phải ‘tự giải tán’?

Vì sao Việtvision và có thể cả Hội Cờ Đỏ phải ‘tự giải tán’?

Một hiện tượng chính trị tuy nhỏ nhặt nhưng đáng mổ xẻ vừa diễn ra: liên quan đến hoạt động của các nhóm dư luận viên “lề đảng”, nhóm Việtvision thông báo “kể từ lúc 15h00, ngày 7/3/2018 nhóm Vvs sẻ tự giải tán không còn Ban điều hành, Ban biên tập nữa. Các cá nhân tham gia trong Ban điều hành, Ban biên tập trước đây, sẽ hoạt động với tư cách cá nhân,…

Đọc thêm