Hội Cờ Đỏ tại Việt Nam: “Hồng Vệ Binh” của thời đại internet

Hội Cờ Đỏ tại Việt Nam: “Hồng Vệ Binh” của thời đại internet

Giới ủng hộ dân chủ tại Việt Nam cho biết các dư luận viên thuộc Hội Cờ Đỏ ngày càng đông đảo và trở thành lực lượng được chính quyền sử dụng để trấn áp những tiếng nói của người dân vì xã hội công bằng và tốt đẹp hơn. Dư luận nói gì về những hoạt động của Hội Cờ Đỏ hiện nay?  (Hình  trên: tang vật nhóm Cờ Đỏ tấn công giáo xứ…

Đọc thêm