Yêu nước không có tội

Yêu nước không có tội

Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, tòa án CS lại tiếp tục đưa thêm hai người yêu nước của chúng ta ra xét xử: 1- Nguyễn Viết Dũng sẽ bị đưa ra xét xử tại Tòa Án Nghệ An theo điều 88 với cáo buộc “Tuyên truyền chống nhà nước”. Dũng nói : “Những việc tôi làm, pháp luật không cấm, tôi vô tội. Còn hình phạt bao nhiêu năm, tôi không quan tâm !…

Đọc thêm

Thêm người trẻ ra tòa vì quan điểm đối lập

Thêm người trẻ ra tòa vì quan điểm đối lập

Hình trên: Nguyễn Viết Dũng tham gia cuộc tuần hành chống chặt cây xanh tại Hà Nội vào ngày 12 tháng 4 năm 2015. — Tòa án Việt Nam gần đây tuyên những bản án tù nặng nề cho những tiếng nói đối lập. Theo lịch thì vào ngày 28 tháng 3, thanh niên Nguyễn Viết Dũng, người được biết đến với một số hoạt động liên quan chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước đây…

Đọc thêm