Gián điệp Trung Quốc tham gia ăn cắp công nghệ Hoa Kỳ

Gián điệp Trung Quốc tham gia ăn cắp công nghệ Hoa Kỳ

Trung Quốc đang tham gia vào vụ trộm cắp quy mô lớn các nghiên cứu và công nghệ của Hoa Kỳ ở các trường đại học bằng cách sử dụng gián điệp, sinh viên và các nhà nghiên cứu để thu thập thông tin. Đây là nội dung được các chuyên gia trình bày trước Quốc hội trong phiên điều trần hôm thứ Tư, 11 tháng 4 và được tờ The Washington Free Beacon loan…

Đọc thêm