Những cựu tù nhân lưu vong: ‘Ra đi không phải là ngừng đấu tranh!’

Những cựu tù nhân lưu vong: ‘Ra đi không phải là ngừng đấu tranh!’

Ngày 8/2/2018 vừa qua, nhạc sĩ, cựu tù nhân lương tâm Việt Khang (hinh trên, VK được tiếp đón ở phi trường Los Angeles, ngày 8/2/2018) đặt chân đến Mỹ. Đây là thành quả của công cuộc đấu tranh chung của cộng đồng hải ngoại, do đài truyền hình SBTN khởi xướng vào năm 2012, qua chiến dịch ký thỉnh nguyện thư gởi Tòa Bạch Ốc. Một tuần lễ trước đó là cựu tù nhân lương…

Đọc thêm

Văn nghệ đấu tranh: BIỂN VÀ DÂN TÔI

Văn nghệ đấu tranh: BIỂN VÀ DÂN TÔI

Văn nghệ đấu tranh “Biển và Dân Tôi” vực dậy chí khí, niềm tin của người Việt hải ngoại Đêm văn nghệ đấu tranh “Biển và Dân Tôi” do anh chị em Hoa Vàng – Mê Linh khởi xướng hôm 29/10 tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng San Jose đã thành công tốt đẹp. Sau lời chào mừng quan khách của cô Hoàng Lan, trưởng ban tổ chức, MC Đoàn Văn Lập đã cho quan…

Đọc thêm