TQ nói Biển Nhật Bản không thuộc chủ quyền của Tokyo

TQ nói Biển Nhật Bản không thuộc chủ quyền của Tokyo

“Biển Nhật Bản không thuộc chủ quyền của Tokyo.” Vị chỉ huy Không Quân Trung Quốc,  tướng Mã Hiểu Thiên, nói như vậy sau khi Nhật Bản công bố Sách Trắng quốc phòng hàng năm cảnh báo về việc Trung Quốc tăng cường hoạt động quân sự tại vùng Biển Nhật Bản. Hình trên: Một máy bay quân sự Trung Quốc được phát hiện trên vùng biển Nhật Bản tháng 2/2016 Sách Trắng quốc phòng…

Đọc thêm