BIỂU TÌNH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ VÀ NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM VÀ QUỐC HẬN 30/4

Kính mời đồng hương tham dự ngày

Tưởng niệm QUỐC HẬN và BIỂU TÌNH YỄM TRỢ
cuộc đấu tranh đòi TỰ DO, DÂN CHỦ và NHÂN QUYỀN cho VIỆT NAM, tại:

Lion Plaza,
1818 Tully Rd
San Jose, CA 95122
ngày thứ bảy 28/4/2018
từ 4:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối

xin xem thêm chi tiết trong flyer đính kèm:

 

POSTER BIỂU TÌNH QUỐC HẬN DỌC Printout Final

Leave a Comment