BIỂU TÌNH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ VÀ NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM VÀ QUỐC HẬN 30/4

BIỂU TÌNH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ VÀ NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM VÀ QUỐC HẬN 30/4

Kính mời đồng hương tham dự ngày Tưởng niệm QUỐC HẬN và BIỂU TÌNH YỄM TRỢ cuộc đấu tranh đòi TỰ DO, DÂN CHỦ và NHÂN QUYỀN cho VIỆT NAM, tại: Lion Plaza, 1818 Tully Rd San Jose, CA 95122 ngày thứ bảy 28/4/2018 từ 4:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối xin xem thêm chi tiết trong flyer đính kèm:  

Đọc thêm