Những tham vọng chết người !

Những tham vọng chết người !

Thế là ông Tập Cận Bình sắp lên ngôi Hoàng đế Đỏ, Hoàng đế Cộng sản. Ông đã giật dây cho Ban chấp hành TƯ và Quốc hội thay đổi Điều lệ đảng và Hiến pháp để có thể ở chức vụ Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Nước trên 2 khóa liên tiếp, nghĩa là suốt đời, cho đến khi về chầu Mác và Mao. Việc này đối với ông không khó vì ông…

Đọc thêm

Vì sao Việtvision và có thể cả Hội Cờ Đỏ phải ‘tự giải tán’?

Vì sao Việtvision và có thể cả Hội Cờ Đỏ phải ‘tự giải tán’?

Một hiện tượng chính trị tuy nhỏ nhặt nhưng đáng mổ xẻ vừa diễn ra: liên quan đến hoạt động của các nhóm dư luận viên “lề đảng”, nhóm Việtvision thông báo “kể từ lúc 15h00, ngày 7/3/2018 nhóm Vvs sẻ tự giải tán không còn Ban điều hành, Ban biên tập nữa. Các cá nhân tham gia trong Ban điều hành, Ban biên tập trước đây, sẽ hoạt động với tư cách cá nhân,…

Đọc thêm