BÁO CÁO VI PHẠM NHÂN QUYỀN VIỆT NAM 2017

BÁO CÁO VI PHẠM NHÂN QUYỀN VIỆT NAM 2017

FVPoC, ngày 5/3/2018 Với con số chính thức người đấu tranh nhân quyền dân chủ bị bắt, không ít hơn 43, năm 2017 là năm tội tệ nhất của giới bất đồng chính kiến Việt Nam. Các nhóm dư luận viên, cuồng đảng, và phần lớn, là an ninh giả dạng dân thường đã thực hiện hàng loạt cuộc đánh đập người bất đồng chính kiến và quần chúng phản kháng. Mức độ trở nên…

Đọc thêm