HỘI ANH EM DÂN CHỦ: Phản đối việc các thành viên bị bắt tùy tiện

HỘI ANH EM DÂN CHỦ: Phản đối việc các thành viên bị bắt tùy tiện

Ngày 9/1/2018, từ Sài Gòn, Hội Anh Em Dân Chủ phát đi một Thông cáo báo chí, tuy nhiên cuối văn thư không có tên người ký hay cách thức liên lạc với Tổ chức này. Sau đây là toàn văn: — Hội Anh Em Dân Chủ Việt Nam (HAEDC) là một tổ chức xã hội dân sự được thành lập một cách hợp pháp theo luật pháp và hiến pháp Việt Nam cũng như…

Đọc thêm