TRÁCH NHIỆM ĐỂ MẤT NƯỚC LẦN NÀY THUỘC VỀ  AI ?

TRÁCH NHIỆM ĐỂ MẤT NƯỚC LẦN NÀY THUỘC VỀ  AI ?

Lời Khóc Gọi tuần 38 khẩn cấp Thoát Tàu Thoát Cộng giai đoạn cuối của Tập Hợp Quốc Dân Việt Kính thưa Quốc Dân Đồng Bào Việt Nam rất thân yêu trong và ngoài Nước! VIỆT NAM ĐÃ RƠI VÀO TAY GIẶC TÀU CỘNG RỒI! 13 bằng chứng chính xác rõ sau đây: 1. Từ thời 1930, hình ảnh – tượng đài trùm gián điệp Tàu Cộng Hồ Quang HCM đã đầu độc tim óc…

Đọc thêm