«America First» của Trump làm tiêu tan quyền lực mềm Mỹ

«America First» của Trump làm tiêu tan quyền lực mềm Mỹ

Liên quan đến Hoa Kỳ, The Economist số ra tuần này cảnh báo «Nguy hiểm : Ảnh hưởng Mỹ bị suy yếu đi dưới thời Donald Trump», và không dễ dàng gì vực dậy nổi.  (Hình trên: Tổng thống Mỹ Donald Trump là trung tâm chú ý trong hội nghị APEC tại Đà Nẵng, Việt Nam ngày 10/11/2017.) Cách đây đúng một năm, ông Donald Trump được bầu lên làm tổng thống. Nhiều người dự đoán chính sách đối ngoại…

Đọc thêm