MẶT TRẬN QUỐC DÂN VIỆT NAM TỰ DO

Tin từ quân Cam, Hoa Kỳ.- Ngày 3/8/2017 Ba chính đảng lớn là Việt Nam Quốc Dân Đảng (Việt Quốc), Đại Việt Quốc Dân Đảng (Đại Việt), và Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng (Dân Xã Đảng) đã chính thức liên kết thành một mặt trận có tên là Mặt Trận Quốc Dân Việt Nam Tự Do.

Trong thập niên vừa qua, các phong trào xã hội dân sự khởi sắc do sự bùng phát của internet, facebook, twitter… Dân trí được nâng lên một tầm mức mới. Nhiều nhân vật tài giỏi xuất hiện sinh hoạt độc lập hay từng nhóm nhỏ. Do sự khống chế chặc chẻ của nhà nước CS, mô hình sinh hoạt này phần nào có hiệu quả trong việc vận động quần chúng ý thức được quốc nạn. Hình thức trăm hoa đua nở là một hứa hẹn cho tương lai của đất nước. Bước kế tiếp chính là lớp keo tạo sự liên kết của các phong trào, các XHDS mà Tập Hợp Quốc Dân Việt là câu trả lời xác đáng trong thời điểm hiện tại.

Trong khi các nhà hoạt động và tổ chức đấu tranh bị nhà CS đàn áp, bắt bớ thì những đảng cách mạng lâu đời vẫn hảnh diện với truyền thống bảo thủ đã không theo kịp được những cuộc đấu tranh về nhân quyền, đời sống xã hội và bảo vệ đất nước. Ngoài ý chí kiên cường yêu quê hương đất nước nồng nàn, họ không còn giữ vai trò lảnh đạo trong công cuộc đấu tranh chống CS. Do đó sự kết hợp 3 đảng chính trị Việt Quốc, Đại Việt và Dân Xã thành một Mặt Trận là một tất yếu để rút ngắn cách biệt của đảng phái chính trị và các tổ chức xã hội dân sự.

Đây là một chuyễn hướng, hòa đồng hợp lý của cung cách đấu tranh trong nhiều thập kỷ kế tiếp./.

Lưu Hoàn Phố

Leave a Comment